Wang Shuang is back!Here comes the starting lineup of The Asian Cup Chinese women’s football team

2022-08-03 0 By

The women’s Asian Cup final will take place at 19:00 tonight, with China vs South Korea.China women’s football team starting lineup announced!China Women’s Football Team: Goalkeeper: 1-Zhu Yu, Defenders: 8-Yao Wei, 11-Wang Shanshan, 3-Wang Xiaoxue, 14-Lou Jiahui Midfield: 6-Zhang Xin, 16-Yao Lingwei, 23-Gao Chen, 15-Wu Chengshu Forwards: 7-Wang Shuang, 18-Tang Jiali Bench:2- Li Mengwen, 4- Li Jiayue, 5- Ma Jun, 9- Wang Yanwen, 10- Zhang Rui, 12- Xu Huan, 13- Yang Lina, 17- Liu Yanqiu, 19- Zhang Linyan, 20- Xiao Yuyi, 21- Li Ying, 22- Zhao Lina women’s soccer girls, go!